Home2018-11-27T14:58:36+00:00

เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีพร้อมให้คำปรึกษาคุณ

@Deltapaint

เกี่ยวกับสีเดลต้า

ด้วยนิยามคำว่า “สีเดลต้า ให้คุณมากกว่าความเป็นสี” สีเดลต้าจึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของสี เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของเราและเน้นให้ความคุ้มค่าเป็นหัวใจหลักเครื่องหมายการค้า ที่เป็นสาม เหลี่ยมสือถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ และเลือกใช้สีแดงที่เป็นสีมงคลรำรวยจึงเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้าน หรืออาคารที่เลือกใช้สีเดลต้า วงกลม หมายถึง การเคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่งด้วยเหตุนี้เอง สีเดลต้าจึงเลือก ทำการตลาดด้วย การตลาดเชิง B2B และ WOM และลดการใช้สื่อโฆษณาแบบ above-the-line โดย หันมา ใช้การตลาดเชิง below the lineมากขึ้น และมีจุดยืนเป็น alternative brand ที่ครองใจผู้บริโภค ที่ฉลาดเลือกและชื่นชอบสินค้าคุณภาพในราคาที่ย้อมเยา รับประกันโดยประสบการณ์ในวงการสีกว่า35 ปี

เกี่ยวกับสีเดลต้า

ด้วยนิยามคำว่า “สีเดลต้า ให้คุณมากกว่าความเป็นสี” สีเดลต้าจึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของสี เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของเราและเน้นให้ความคุ้มค่าเป็นหัวใจหลักเครื่องหมายการค้า ที่เป็นสามเหลี่ยมสือถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ และเลือกใช้สีแดงที่เป็นสีมงคลรำรวยจึงเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านหรืออาคารที่เลือกใช้สีเดลต้า วงกลม หมายถึง การเคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่งด้วยเหตุนี้เอง สีเดลต้าจึงเลือกทำการตลาดด้วย การตลาดเชิง B2B และ WOM และลดการใช้สื่อโฆษณาแบบ above-the-line โดยหันมา ใช้การตลาดเชิง below the lineมากขึ้น และมีจุดยืนเป็น alternative brand ที่ครองใจผู้บริโภคที่ฉลาดเลือกและชื่นชอบสินค้าคุณภาพในราคาที่ย้อมเยา รับประกันโดยประสบการณ์ในวงการสีกว่า35 ปี

ค้นหาสีเดลต้าใกล้บ้านคุณ

คลิกที่นี่

แจ้งเบาะแสทุจริต